Page 6 - Politik vedr. cookies, privatliv og datasikkerhed
P. 6

tilbage).
      Normalt er vi ikke i kontakt med andre angående vore klienter, men beder du os sende papirer,
      fakturaer eller beskæftigelser til offentlige instanser, forsikringer eller lignende, sker det også
      igennem Nem ID, Protonmail eller disse instansers sikrede kanaler.

      Indsamling og brug af data ved kommunikation

      Alt efter dine ønsker kan du bruge mobil, fastnet, Skype Email, Messenger eller beskedformularer
      og vi svarer dig normalt på samme medie.
      Vi har her som overalt på hjemmesiden kun brug for dit navn og evt. et brugernavn, mailadresse
      eller nummer, alt efter medie.
      Vi er sikret med den almindelige beskyttelse som de enkelte udbydere tilbyder som standard, men
      da vi ikke normalt udveksler følsomme oplysninger, er vores linjer ikke krypterede eller sikret der
      ud over.
      Hvis du ønsker at kommunikere over en krypteret mailforbindelse, har vi en linje via
      protonmail.com.: hypnosevaerkstedet@protonmail.com (det er her så vigtigt, at du følger
      procedure, som beskrevet på kontaktsiden).

      Videregivelse af oplysninger

      Vi har udover de oplysninger vi modtager fra dig kun de stikord vi laver til vores brug i hypnosen ud
      fra dit klientkort og samtalerne inden behandling.

      Kun klinikken har adgang til dine persondata og disse stikord - og vi videregiver som udgangspunkt
      intet til myndigheder eller andre instanser.

      Skulle du ønske at få udtalelser til andre f.eks. sagsbehandler eller forsikringsselskab udleveres
      dette kun til dig eller efter dine instrukser.

      Hvad accepterer du


      Når du udfylder klientkort accepterer du, ved at sætte flueben, vores måde at behandle dine data
      på – ligesom du accepterer vore betingelser og vilkår i øvrigt.

      Begge dele kan du læse via link på side og i formularen.

      Tilbagetrækning af samtykke, sletning og anonymisering

      Dit samtykke bortfalder automatisk efter 5 år. Desuden kan du til enhver tid trække dit samtykke
      tilbage ved at kontakte vores webansvarlige på hypnosesnabelAdlive.dk.
      Tilbagetrækningen gælder først fra det tidspunkt, hvor du meddeler det til den ansvarlige.
      Den ændrer ikke ved lovligheden af vores tidligere behandling af dine persondata.
      Du kan på samme måde til enhver tid bede om at få slettet alt materiale vi har om dig både
      elektronisk og i papirform.


      Indsamlede oplysninger destrueres eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt at have
      oplysningerne i en form, der kan identificere, hvem du er.
                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7